Digitalno nasilje

0

Biraj reči, hejt spreči

1Tokom poslednje dve decenije, internet i digitalna tehnologija postali su sastavni deo života ljudi širom sveta. Broj korisnika/ca interneta je sa 2% u 1997. godini porastao na približno 40% u 2014. godini. Prema nekim procenama, krajem 2015. godine skoro polovina svetske populacije trebalo bi da ima pristup internetu.

Deca u sve ranijem uzrastu počinju da koriste digitalne uređaje, a broj dece i mladih koji svakodnevno koriste internet u stalnom je porastu, i u svetu i kod nas. Za generacije koje su rođene i odrastaju u digitalnom dobu, digitalna komunikacija predstavlja uobičajen, pa čak i dominantan oblik komunikacije.

Šta je digitalno nasilje?

Digitalno nasilje (eng. cyberbullying) je korišćenje digitalne tehnologije (interneta i mobilnih telefona) s ciljem da se druga osoba uznemiri, povredi, ponizi i da joj se nanese šteta.

Iako se tokom digitalne komunikacije druga osoba ne može fizički povrediti, istraživanja pokazuju da posledice digitalnog nasilja po psihofizičko zdravlje, emocionalno i socijalno funkcionisanje, kao i ponašanje dece i mladih u nekim slučajevima mogu biti veoma negativne.

U priručniku koji je ove godine izdao UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete se informisati detaljnije o tome šta sve spada u digitalno nasilje, istraživanjima koja su rađena u Srbiji na temu digitalnog nasilja, posledicama koje ono može da ostavi na osobu, , kao i koracima koje možete da preduzmete ukoliko ste svedok ili žrtva digitalnog nasilja.

Priručnik možete preuzeti OVDE

Prezentaciju napravljenu u cilju prevencije digitalnog nasilja u našoj školi možete pogledati ovde:

SOS Facebook aplikacija koja omogućava da dobijete stručnu podršku ukoliko vas neko uznemirava na društvenim mrežama:
https://www.facebook.com/BirajReciHejtSpreci/app/634169700048250/

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR