Административно особље

Име и презиме: Вања Фољан
Радно ангажовање: Секретар школе
Контакт: 035/8222-404

Име и презиме: Данијела Јаковљевић
Радно ангажовање: Шеф рачуноводства
Контакт: 035/245-404

Име и презиме: Ирена Аврамовић
Радно ангажовање: Финансијско рачуноводствени радник
Контакт: 035/245-404