Страни језици

Име и презиме: Александра Секулић, председник стручног већа
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт: alex92sekulic@gmail.com

Име и презиме: Данијела Вељковић
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт:

Име и презиме: Данијела Јаковљевић
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт: danijela.jakovljevic@gmail.com

Име и презиме: Микица Вуловић
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт:

Име и презиме: Марија Милошевић
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт:

Име и презиме: Мирослава Одаловић
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт: miroslavaodalovic@gmail.com

Име и презиме: Невена Петровић
Предмет: Професор енглеског језика
Контакт:

Име и презиме: Весна Милићевић
Предмет: Професор немачког језика
Контакт:

Име и презиме: Маргарета Тојић
Предмет: Професор немачког језика
Контакт: margaretatojic@hotmail.com

Име и презиме: Јелена Нешић
Предмет: Професор немачког језика
Контакт:

Име и презиме: Оливера Ђорђевић
Предмет: Професор француског и латинског језика
Контакт:

Име и презиме: Милена Радовановић
Предмет: Професор шпанског језика
Контакт: