Наставно особље

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА >> преузми

Професори српског језика

Професори енглеског језика

Профeсори француског језика

Професори латинског језика

Професори немачког језика

Професори математика

Професори информатике и информатичке групе предмета

Професори физике

Професори хемије

Професори биологије

Професори географије

Професори историје

Професори филозофије и логике

Професор психологије

Професор социологије

Професори физичког васпитања

Професор музичке културе

Професор ликовне културе

Професори веронауке

Професори грађанског васпитања

Основи геополитике

Религије и цивилизације

Појединац, група и друштво

Језик, медији и кулзура

Уметност и дизајн

Образовање за одрживи развој

  • Ана Илић-Пантић, контакт: nnai@mts.rs

Примењене науке

Примењене науке 1

  • Ана Илић-Пантић, контакт: nnai@mts.rs
  • Јелена Станковић, контакт: jeglika81@gmail.com
  • Биљана Стојановић, контакт:

Примењене науке 2

Здравље и спорт

Професор шпанског језика

  • Јелена Данковић, контакт: jelenadankovic@gmail.com