Секције

Слободне стваралачке активности ученика реализују се кроз форму организованих група чији рад помажу предметни наставници. Секције реализују програмиране садржаје кроз рад на састанцима. Професори задужени за рад са секцијама израдиће оперативне планове рада након утврђивања интереса за рад у секцијама и заједничког предлога садржаја рада.

У школској 2015/16. ће радити следеће секције:

 • математичка секција – Велибор Тодоровић
 • еколошка секција – Маријана Спасић
 • мултимедија и web дизајн – Јелена Павловић, Надица Кушић
 • психолошка радионица – Радмила Темељковић
 • секција за немачки језик – Весна Милићевић
 • секција за енглески језик – Мирослава Одаловић
 • секција за италијански језик – Сузана Поповић
 • ликовна секција – Далибор Станковић
 • лингвистичка – Татјана Милановић, Љиљана Јевтић Јовановић, Милица Миловановић
 • хор – Добривоје Рочкомановић
 • кошаркашка секција – Томислав Томић
 • одбојкашка секција – Владан Обрадовић, Весна Милановић
 • фудбалска секција – Владан Обрадовић
 • секција стоног тениса – Владан Обрадовић
 • рукометна секција – Владан Обрадовић, Весна Милановић
 • пливање – Весна Милановић
 • стрељаштво – Томислав Томић
 • гимнастика – Владан Обрадовић
 • шах – Весна Милановић
 • драмска секција – Александра Петровић
 • рецитаторска секција – Љиљана Ристић
 • литерална секција – Смиља Перуновић, Ана Станковић
 • новинарска секција – Видан Максимовић