Смерови

  1. Природно-математички смер – уведен 6. јула 1990. године званично; постоје два одељења
  2. Друштвено-језички смер – уведен 6. Јула 1990. године званично; постоје два одељења
  3. Обдарени ученици у филолошкој гимназији-живи језици-енглески језик – уведен школске 2007/2008 године; постоји једно одељење
  4. Општи тип – уведен школско 2016/2017 године; постоји једно одељење
  5. Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику – уведен школске 2017/2018 године; постоји једно одељење