Помоћно особље

Име и презиме: Љубиша Вукић
Радно ангажовање: Домар школе
Контакт:

Име и презиме: Тања Бошков
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Данијела Гутић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Јелица Павловић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Слађана Маринковић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Даница Петровић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Марина Миливојевић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Јасмина Благојевић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Александра Миленковић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Драгана Панић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт:

Име и презиме: Оливера Јовић
Радно ангажовање: Спремачица
Контакт: