Помоћно особље

Име и презиме: Љубиша Вукић
Радно ангажовање: Домар школе

Име и презиме: Тања Бошков
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Даница Величковић
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Оливера Јовић
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Слађана Маринковић
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Александра Миленковић
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Марина Миливојевић
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Јелица Павловић
Радно ангажовање: Спремачица

Име и презиме: Надица Станковић
Радно ангажовање: Спремачица