Dodatna nastava

Cilj dodatne nastave je da omogući obdarenim i talentovanim učenicima da prošire i da prodube svoja znanja i veštinu iz nekih nastavnih oblasti i predmeta u skladu sa svojim interesovanjima, sposobnostima i sklonostima, kao i da podstiče učenike na samostalan rad, razvoj logičkog, stvaralačkog i kritičkog mišljenja i da doprinose njihovom osposobljavanju za dalje samoobrazovanje.

Dodatnim radom se obuhvataju učenici koji postižu izuzetne rezultate u savladavanju sadržaja programa, koji pokazuju interesovanje za proširivanje znanja i veština i koji su obdareni i talentovani za određenje oblasti i predmete. Razredni starešina, predmetni nastavnik, pedagoško – psihološka služba škole i odeljenska zajednica učenika predlažu učenike za uključivanje u dodatni rad. Konačnu odluku o izboru učenika za uključivanje u dodatni rad po nastavnim oblastima i predmetima donosi odeljensko ili nastavničko veće škole.

Program dodatnog rada treba planirati i organizovati u okviru nedeljnog rasporeda časova obrazovno vaspitnog rada.

Ove godine će škola učestvovati na takmičenjima iz oblasti: matematike, informatike, fizike, hemije, biologije, srpskog jezika, stranih jezika, istorije, muzičke kulture (hor).