Dokumenta škole

Školski razvojni plan 2017-2022

Školski program rada 2018-2022.godina

Aneks Školskog programa rada 2019-2022. godina

Statut

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole za 2019-20

Godišnji plan rada škole 2020-21


Pravilnici

Pravilnik zaštite od požara Gimnazije

Preuzmi dokument


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih 2018. godina

Preuzmi dokument


Pravilnik o ispitima u Gimnazije

Preuzmi dokument


Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Gimnazije

Preuzmi dokument


Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola 2018.

Preuzmi dokument


Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika Gimnazije 2018. godina

Preuzmi dokument


Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika Gimnazije

Preuzmi dokument


Pravilnik o ponašanju u školi 2018. godina

Preuzmi dokument


Pravilnik o radu 2018. godina

Preuzmi dokument


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
Preuzmi dokument

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Preuzmi dokument


Pravilnik o naknadi troškova za dolazak i odlazak sa rada u Gimnaziji

Preuzmi dokument


Poslovnici

Poslovnik o radu nastavničkog veća 2018.

Preuzmi dokument


Poslovnik o radu saveta roditelja 2018.

Preuzmi dokument


Poslovnik o radu školskog odbora 2018.

Preuzmi dokument