Javne nabavke

JAVNE NABAVKE – 2021. GODINA

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Preuzmi Plan (XLS  JPG PDF)


JAVNE NABAVKE – 2019. GODINA

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Javnu nabavku male vrednosti – radovi na  kapitalnom održavanju zgrade Gimnazije „Svetozar Marković“ u Jagodini, JN-NR-18/2019

  • Poziv za podnošenje ponuda (DOC PDF)
  • Konkursna dokumentacija (DOC PDF)

 

Javna nabavka DOBRA – električna struja – šifra iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija – JNMV broj 17/2019

  • Poziv za podnošenje ponuda (DOC PDF)
  • Konkursna dokumentacija (DOC PDF)

Javna nabavka DOBRA – električna struja – šifra iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija – JNMV broj 2/2019


JAVNE NABAVKE – 2018. GODINA

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Javna nabavka DOBRA – električna struja – šifra iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija – JNMV broj 2/2018