Matematika i informatika

MATEMATIKA:

Ime i prezime: Nataša Nestorović, predsednik stručnog veća
Predmet: Profesor matematike i računarstva i informatike
Kontakt: n.nestorovic1973@gmail.com

Ime i prezime: Velibor Todorović
Predmet: Profesor matematike i računarstva i informatike
Kontakt: velibor135@gmail.com

Ime i prezime: Jelena Petrović
Predmet: Profesor matematike i računarstva i informatike
Kontakt: mata2000@ptt.rs

Ime i prezime: Darija Sojević-Todorović
Predmet: Profesor matematike i računarstva i informatike
Kontakt: darija.sojevic@gmail.com

Ime i prezime: Radmila Filipović Danilović
Predmet: Profesor matematike
Kontakt:

 

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA:

Ime i prezime: Nadica Andrejević, predsednik stručnog veća (član stručnog veća i za matematiku)
Predmet: Profesor matematike i računarstva i informatike
Kontakt: nadica.kusic@gmail.com

Ime i prezime: Goran Ristić
Predmet: Profesor računarstva i informatike
Kontakt: doda1@ptt.rs

Ime i prezime: Jelena Pavlović
Predmet: Profesor računarstva i informatike
Kontakt: djudju84@gmail.com

Ime i prezime: Zoran Kovačević
Predmet: Profesor računarstva i informatike
Kontakt:

Ime i prezime: Ivana Milosavljević
Predmet: Profesor računarstva i informatike
Kontakt: ivana.mi1991@gmail.com