Odeljenja IV godine

Odeljenje IV/1

Razredni starešina:
Vulović Mikica
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Anđelković Nemanja
2.  Bogdanović Sava
3.  Vuksanović Dušica +
4.  Dimitrijević Milica +
5.  Dobrosavljević Milica
6.  Đurić Tamara +
7.  Janićijević Teodora
8.  Kostić Jovana
9.  Milanović Milica
10.  Milanović Sara
11.  Milanović Tamara
12.  Milenković Boris +
13.  Miletić Marija
14.  Milošević Nataša
15.  Petrović Sara +
16.  Ribać Milojka +
17.  Savić Milica
18.  Simić Jovana
19.  Stamenković Anđelija
20.  Stamenković Bogdan
21.  Stevanović Anđelija
22.  Urošević Uroš
Ukupno 22  6 0

 

Odeljenje IV/2

Razredni starešina:
Andrejević Dragomir
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Antić Stefan  +
2.  Vukićević Marija  +
3.  Đorđević Nina  +
4.  Ilić Jovana  +
5.  Jovanović Đurđija +
6.  Joksić Tijana +
7.  Kovačević Violeta +
8.  Kovačević Miljana +
9.  Kosanović Stevan +
10.  Marović  Aleksa +
11.  Miladinović Milena +
12.  Milenković Kosta  +
13.  Milenković Filip  +
14.  Milojević Mladen  +
15.  Milojković Jovana  +
16.  Miloradović Katarina  +
17.  Milosavljević Viktor  +
18.  Milosavljević Katarina  +
19.  Mitrović Ivana  +
20.  Mihajlović Vanja  +
21.  Nikolić Tijana  +
22.  Obradović Danica  +
23.  Pajić Nina  +
24.  Panić Iva  +
25.  Radovanović MArko +
26.  Savić Veljko +
27.  Stamenković Bogdan +
28.  Stanojević Vinka +
29.  Stević Anđela +
30.  Filipović Lara +
31.  Cvetković Slobodan +
Ukupno  31 0 28 3 0

 

Odeljenje IV/3

Razredni starešina:
Ročkomanović Dobrivoje
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Avramović Luka +
2.  Bulatović Slavica +
3.  Pajić Kristina +
4.  Grujičić Jovana +
5.  Damljanović Anđela +
6.  Dančić Stefan +
7.  Đurđević Rastko +
8.  Živković Jelena +
9.  Živković Bogdan +
10.  Ivanović Sanja +
11.  Injac Sandra +
12.  Jeremić Miloš +
13.  Jovanović Ana +
14.  Jovanović Ivana +
15.  Krstić Dušan +
16.  Marinković Katarina +
17.  Marković Marija +
18.  Mehović Jovana +
19.  Milanović Aleksa +
20.  Milenković Jovana +
21.  Minić Nataša +
22.  Milojević Kristina +
23.  Mladenović Andrijana +
24.  Nešić Anja +
25.  Nešić Marija +
26.  Petrović Aleksandra +
27.  Petrović Jelena +
28.  Petrović Milica +
29.  Ristić Dijana +
30.  Stojković Teodora  +
31.  Tasić  D. Sara +
32.  Tasić M. Sara +
Ukupno 32 15 16  1 0

 

Odeljenje IV/4

Razredni starešina:
Todorović Velibor
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Živković Marija +
2.  Veljković Andrija +
3.  Vasić Pavle +
4.  Jovanović Dušan +
5.  Jovanović Mateja +
6.  Vranješ Emilija +
7.  Srbuljević Ivana +
8.  Rmandić Viktor +
9.  Čutura Gojko +
10.  Jaramaz Marta +
11.  Miladinović Katarina +
12.  Stojanović Viktor +
13.  Lalić Miona +
14.  Milojković Iva +
15. Milisavljević Natalija +
16.  Velimirović Andrija +
17.  Marković Bogdan +
18.  Uhlarik Luka +
19.  Matejić Teodora +
20.  Avramović Marija +
21.  Nikolić Luka +
22.  Horvatić Marko +
23.  Stefanović Aleksandar +
24.  Nikolić Dragana +
25.  Vicelarević Tatjana +
26.  Milošević Jovan +
27.  Đokić Marko +
28.  Stojković Stefan +
29.  Karailić Nikola +
30.  Janković Bogdan +
31.  Javtić Nikola +
Ukupno  31 0  27 4  0

 

Odeljenje IV/5

Razredni starešina:
Todorović Slavica
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Gajić Brankica +
2.  Dimitrijević Marina +
3.  Dimitrijević Milica +
4.  Dimitrijević Uroš +
5.  Đorđević Aleksandra +
6.  Živković Bogdan +
7.  Ivanović Andrea +
8.  Jovanović Jovana +
9.  Jovanović Lazar +
10.  Lazarević Nikola +
11.  Lepojević Krisitina +
12.  Milanović Marko +
13.  Milošević Nikola +
14.  Mihajlović Nikola +
15.  Nikolić Sara
16.  Petrović Ana +
17.  Petrović Marija +
18.  Rajić Marta +
19.  Rašić Tamara +
20.  Ristić Milica +
21.  Svilanović Luka +
22.  Simić Nikola +
23.  Stanojević Mihailo +
24.  Stevanović Kristina +
25.  Stevanović Marko +
26.  Stojadinović Anica +
27.  Stošić Anđela +
28.  Filipović Milica +
29.  Šišković Kristina +
Ukupno 29  17 11 0 0

 

Odeljenje IV/6

Razredni starešina:
Petrović Jelena
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Alesić Neda +
2.  Dimitirjević Aljoša +
3.  Đorđević Filip +
4.  Đulbegović Sara +
5.  Janković Ana +
6.  Jaramaz Matija +
7.  Jevtić Anđela +
8.  Jevtić Anđela +
9.  Jovanović Danilo +
10.  Jovanović Uroš +
11.  Kostić Aleksandar  +
12.  Kocić Jovan +
13.  Krajinac Andrija +
14.  Matić Ljubodrag +
15.  Milenković Jovan +
16.  Milenković Lazar +
17.  Miletić Jovan +
18. Milić Nemanja +
19. Mitrović Filip +
20. Nikolić Marina +
21. Nikolić Nemanja +
22. Pajić Lazar +
23. Petrović Konstantin +
24. Pešić Ilija +
25. Radovanović Ana +
26. Ristić Stevan +
27. Srejić Adam +
28. Stevanovć Đorđe +
29. Stojanović Danilo +
30.  Tanasković Stefan +
Ukupno 30 8 19 3 0

 

Odeljenje IV/7

Razredni starešina:
Milanović Vesna
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Gajić Nemanja +
2.  Đokić Pavle +
3.  Živanović Andrijana +
4.  Jarkin Kristina +
5.  Jovanović Miloš +
6.  Milanović Miloš +
7.  Milosavljević Veljko +
8.  Mišić Lazar +
9.  Obrenović Anđela +
10.  Ristić Milica +
11.  Stanković Ana +
12.  Stanković Predrag +
13.  Stanojević Petar +
14.  Stojković Milena +
15.  Tasić Branko +
16.  Štetić Nikola +
Ukupno  16  9 6  0 0

 

Odeljenje IV/8

Razredni starešina:
Stanković Dalibor
Engleski Nemački Francuski Španski Italijanski
1.  Anđelković Nemanja +
2.  Burdžić Hristijan +
3.  Dimitrijević Stevan +
4.  Đokić Viktor +
5.  Živković Nemanja +
6.  Ilić Andrijana +
7.  Jaredić Miljana +
8.  Jovanović Igor +
9.  Kovačević Lazar +
10.  Marjanović Jovan +
11.  Mikić Dijana +
12.  Miladinović Mihailo +
13.  Milošević Aleksandar +
14.  Mišković Miloš +
15.  Nikolić Đorđe +
16.  Rajčić Jelena +
17.  Simić Nikola +
18.  Stanković Miodrag +
19.  Stojadinović Marija +
20.  Topalović Kristina +
21.  Cvejić Kristina +
Ukupno 21 0  21  0 0

 

RAZRED DEČACI DEVOJČICE UKUPNO
Odeljenje IV/1 5 17 22
Odeljenje IV/2 11 20 31
Odeljenje IV/3 7 25 32
Odeljenje IV/4 18 12 30
Odeljenje IV/5 12 17 29
Odeljenje IV/6 12 18 30
Odeljenje IV/7 10 6 16
Odeljenje IV/8 14 7 21
UKUPNO SVA ODELJENJA 89 122 211