Opšta dokumenta

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju – po novom (Društveno jezički smer, Opšti smer, Prirodno-matematički smer)

Napomena: Svi razredi u školskoj od školske 2021-2022 idu po ovom Pravilniku
Preuzmi dokument


Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnazije – po starom (Društveno jezički smer, Opšti smer, Prirodno-matematički smer)
Preuzmi dokument


Program nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke (primenjuje se za 1. i 2. razred u školskoj 2021-2022. godini)
Preuzmi dokument


Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji (primenjuje se za 3. i 4. razred u školskoj 2021-2022. godini)
Preuzmi dokument


Program nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (primenjuje se za 1. i 2. razred u školskoj 2021-2022. godini)
Preuzmi dokument


Program nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (primenjuje se za  3. i 4. razred u školskoj 2021-2022. godini)
Preuzmi dokument


Poseban kolektivni ugovor za zaposlenim u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
Preuzmi dokument


Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
Preuzmi dokument

Dopuna – Katalog radnih mesta pratećih i pomoćno-tehničkih poslova
Preuzmi dokument


Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
Preuzmi dokument


Pravilnik o bližim uslovima za izbor direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
Preuzmi dokument


Pravilnik o programu opšte i umetničke mature
Preuzmi dokument


Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi dokument


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Preuzmi dokument


Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji
Preuzmi dokument


Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi
Preuzmi dokument


Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi
Preuzmi dokument

Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi
Preuzmi dokument


Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
Preuzmi dokument


Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Preuzmi dokument


Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu
Preuzmi dokument


Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta
Preuzmi dokument


Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
Preuzmi dokument


Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola
Preuzmi dokument


Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama
Preuzmi dokument


Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju
Preuzmi dokument


Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Preuzmi dokument