Pomoćno osoblje

Ime i prezime: Ljubiša Vukić
Radno angažovanje: Domar škole
Kontakt:

Ime i prezime: Tanja Boškov
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Danijela Gutić
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Jelica Pavlović
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Slađana Marinković
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Danica Petrović
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Marina Milivojević
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Jasmina Blagojević
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Aleksandra Milenković
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Dragana Panić
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt:

Ime i prezime: Olivera Jović
Radno angažovanje: Spremačica
Kontakt: