Pripremna nastava

Pripremni i dopunski rad se ostvaruje za učenike koji stalno polažu razredni ili popravni ispit i za vanredne učenike kao i za one koji povremeno zaostaju u savlađivanju  obrazovno-vaspitnih sadržaja u redovnoj nastavi.

Cilj je da omogući učenicima koji zaostaju u savlađivanju obrazovno-vaspitnih sadržaja  da se lakše uključe u redovni vaspitno-obrazovni proces. Sadržaji su identični propisanom nastavnom planu i programu. Pre izdvajanja učenika  treba utvrditi uzroke i teškoće koje učenici imaju u savlađivanju gradiva. O samom identifikovanju učenika učestvuju školski pedagog, predmetni nastavnik, odeljenski starešina, roditelj , a prema potrebi i školski lekar.

DOPUNSKOM NASTAVOM SE OBUHVATAJU :

  • učenici koji dolaze iz drugih škola
  • učenici koji su pohađali nastavu u inostranstvu
  • učenici koji su zbog bolesti, porodičnih i drugih opravdanih razloga duže odsustvovali sa nastave
  • učenici koji stalno zaostaju i teško savladavaju nastavno gradivo

Dopunski rad se organizuje u toku  nastavne godine, s tim što za neke učenike ili grupe učenika može da traje duže ili kraće vreme, što zavisi od uzroka zaostajanja i potrebnog vremena za savladavanje sadržaja.