Распоред часова IV година


IV/1

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Ликовна култура Немачки/ енглески језик Латински језик Енглески/  српски језик Музичка култура
2. Књижевност Немачки/ енглески језик Латински језик Енглески/  српски језик Немачки/ енглески језик
3. Логика Енглески/ франц. језик Логика Српски/ енглески језик Књижевност
4. Логика Енглески/ франц. језик Социологија Српски/ енглески језик Књижевност
5. Реторика  Основи лингвистике Шпански језик  Историја Енглески/ франц. језик
6. Реторика Основи лингвистике Шпански језик Историја Социологија
7.  Физичко васпитање  Физичко васпитање


IV/2

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески језик  Српски језик Историја Енглески језик Историја
2. Социологија  Ликовна култура Логика Енглески језик Музичка култура
3.  Математика  Енглески језик Физичко васпитање Физика Логика
4.  Математика Немачки/ францус. језик Српски језик Историја Немачки/ францус. језик
5. Логика Физика Српски језик Српски језик Физичко васпитање
6. Устав Социологија Социологија  Српски језик Рачунарство
7.


IV/3

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Социологија Ликовна култура Логика Историја Српски језик
2. Енглески језик Енглески језик Математика  Музичка култура Српски језик
3. Енглески језик Српски језик Математика Енглески језик Француски језик
4. Устав Српски језик Француски језик Физика Социологија
5. Историја Рачунарство Физичко васпитање Физика  Социологија
6. Историја Логика Српски језик Логика Физичко васпитање
7.


IV/4

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Франц./ немачки језик Устав Енглески језик
2. Математика Српски језик Хемија Социологија Франц./ немачки језик
3. Биологија Физичко васпитање Биологија Социологија Српски језик
4. Биологија Физика  Математика Српски језик Логика
5. Физика Логика Математика Хемија Физика
6. Физика Енглески језик Рачунарство Физичко васпитање Физика
7.


IV/5

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Хемија Устав Биологија Логика Српски језик
2. Физичко васпитање Физичко васпитање Француски језик Српски језик Хемија
3.  Математика Физика  Математика  Физика Биологија
4. Математика Социологија  Математика Физика Енглески језик
5. Биологија Енглески језик Српски језик  Социологија Физика
6. Логика Француски језик Српски језик  Рачунарство Физика
7.


IV/6

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика  Web дизајн/ Базе података Физика Социологија Базе података/  Web дизајн
2. Математика  Web дизајн/ Базе података Биологија Логика Базе података/  Web дизајн
3. Социологија Немачки/франц. језик Немачки/франц. језик Физика Хемија
4. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик Хемија
5. Српски језик Српски језик Математика Базе података Логика
6. Физичко васпитање Енглески језик Физичко васпитање Биологија
7.


IV/7

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Биологија Математика Српски језик  Математика
2. Српски језик Биологија Историја Устав  Математика
3. Хемија Немачки језик Немачки језик Физичко васпитање Социологија
4. Физика Рачунарство Историја Логика Хемија
5. Математика  Физика Енглески језик Логика Српски језик
6. Енглески језик  Физичко васпитање Енглески језик Социологија Логика
7.