Raspored časova II godina


II/1

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Engleski/ srpski jezik Biologija Nemački/ engleski jezik Fizaka Istorija
2. Engleski/ srpski jezik Biologija Nemački/ engleski jezik Fizaka Istorija
3. Srpski/ engleski jezik Geografija Engleski/ francus. jezik Španski jezik Nemački/ engleski jezik
4. Srpski/ engleski jezik Geografija Engleski/ francus. jezik Španski jezik Engleski/ francus. jezik
5. Matematika Književnost Latinski Likovna kultura Muzička kultura
6. Matematika Književnost Hemija Književnost Latinski
7. Fizičko vaspitanje  Fizičko vaspitanje


II/2

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Fizičko vaspitanje Fizika Nemački jezik Fizičko vaspitanje Hemija
2. Hemija Geografija Nemački jezik Fizika Istorija
3. Matematika  Biologija Geografija Biologija Muzička kultura
4. Matematika  Engleski jezik Latinski jezik Likovna kultura Psihologija
5. Istorija  Engleski jezik Latinski jezik Srpski jezik Srpski jezik
6. Engleski jezik Srpski jezik Matematika Psihologija Srpski jezik
7.


II/3

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Matematika Geografija Matematika Engleski jezik Hemija
2. Matematika Engleski jezik Geografija Biologija Hemija
3. Istorija Srpski jezik Francus./ nemački jezik Likovna kultura Istorija
4. Srpski jezik Fizičko vaspitanje Francus./ nemački jezik Fizičko vaspitanje Muzička kultura
5. Srpski jezik Biologija Latinski jezik Srpski jezik Engleski jezik
6.  Psihologija Fizika Latinski jezik Fizika Psihologija
7.


II/4

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Matematika Fizika  Geografija Likovna kultura Matematika
2.  Matematika  Fizika Nemački jezik Engleski jezik Matematika
3. Srpski jezik  Nemački jezik Matematika Istorija Geografija
4. Srpski jezik Engleski jezik Muzička kultura Psihologija  Fizika
5.  Hemija Fizičko vaspitanje Biologija Fizičko vaspitanje Biologija
6.  Hemija Istorija Psihologija Srpski jezik
7.


II/5

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Biologija Hemija Matematika Muzička kultura Istorija
2. Geografija  Nemački jezik Matematika  Srpski jezik Biologija
3. Matematika  Engleski jezik Nemački jezik  Srpski jezik  Matematika
4. Istorija Srpski jezik Fizičko vaspitanje Hemija Matematika
5. Fizičko vaspitanje Likovna kultura Fizika Fizika Psihologija
6. Psihologija  Fizika  Geografija Engleski jezik
7.


II/6

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Matematika Engleski jezik Matematika Fizika Matematika
2. Biologija Fizika Matematika Fizičko vaspitanje Matematika
3. Fizičko vaspitanje Likovna kultura Muzička kultura  Srpski jezik Engleski jezik
4. Geografija Istorija Biologija Istorija  Fizika
5. Srpski jezik Psihologija Psihologija  Geografija Francus. jezik
6. Srpski jezik Hemija Hemija Francus. jezik
7.


II/7

Red.
broj
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Matematika Fizičko vaspitanje Muzička kultura  Srpski jezik Latinski jezik
2. Matematika  Srpski jezik Fizika Srpski jezik Psihologija
3. Geografija Srpski jezik Nemački/ franc. jezik Engleski jezik Matematika
4. Fizičko vaspitanje Biologija Nemački/ franc. jezik  Geografija Matematika
5. Psihologija Engleski jezik Istorija Biologija Hemija
6. Latinski jezik Likovna kultura Istorija Fizika Hemija
7.