Распоред часова III година


III/1

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Књижевност Енглески/српски језик Логика Енглески/франц. језик Устав
2. Књижевност Енглески/српски језик Логика Енглески/франц. језик Биологија
3.  Латински језик Српски/енглески језик Књижевност Немачки/енглески језик Немачки/енглески језик
4. Латински језик Српски/енглески језик Музичка култура Немачки/енглески језик Енглески/франц. језик
5. Ликовна култура Биологија Шпански језик Историја Превод
6. Психологија Информатика Шпански језик Историја Превод
7. Психологија Физичко васпитање Физичко васпитање


III/2

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески језик Математика Историја Француски језик Информатика
2. Биологија Математика Логика  Историја Географија
3. Физика  Српски језик Енглески језик Енглески језик Француски језик
4. Логика Историја Географија Енглески језик Енглески језик
5. Физичко васпитање Музичка култура Физичко васпитање Српски језик Ликовна култура
6. Српски језик  Физика Српски језик Српски језик Биологија
7.


III/3

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Музичка култура Логика Математика Географија
2. Физика Енглески језик Биологија Математика Енглески језик
3. Немачки језик Енглески језик Физичко васпитање Немачки језик Енглески језик
4. Енглески језик Географија Историја   Историја Српски језик
5. Логика Српски језик Физика Српски језик Биологија
6. Ликовна култура   Историја  Српски језик Физичко васпитање
7. Информатика


III/4

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Биологија Математика Енглески језик Информатика Математика
2. Биологија  Математика Биологија Немачки/франц. језик Хемија
3. Српски језик Историја Физика Математика Логика
4. Физика Енглески језик Физика Математика Географија
5. Немачки/франц. језик Хемија Логика Историја Српски језик
6.   Физичко васпитање Географија Физичко васпитање Српски језик
7.


III/5

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Енглески језик Физика Географија Енглески језик
2. Српски језик Физичко васпитање Физика Историја Математика
3. Логика  Математика  Биологија Српски језик Математика
4. Физика  Математика Логика Математика Географија
5. Биологија   Историја Информатика Немачки језик Биологија
6.  Немачки језик Хемија Географија Хемија
7.


III/6

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Биологија Математика Биологија Физика Математика
2. Информатика  Математика  Енглески језик Физика Енглески језик
3.  Француски језик Физичко васпитање Логика Математика Француски језик
4. Географија Историја Српски језик Математика Биологија
5. Српски језик Хемија Хемија Физичко васпитање Логика
6. Српски језик Физика Географија Историја
7.


III/7

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески језик  Математика Енглески језик Историја Математика
2. Енглески језик Математика Физичко васпитање Франц./немачки језик Математика
3. Српски језик Хемија  Физика Хемија Енглески језик
4. Српски језик Српски језик Физика Географија Физичко васпитање
5. Франц./немачки језик Српски језик Биологија Физика Географија
6. Логика Историја Биологија Информатика Логика
7.