Saradnici u nastavi

Ime i prezime: Milka Drča
Radno angažovanje: Školski pedagog
Kontakt: milkadrca59@gmail.com

Ime i prezime: Marija Mićović
Radno angažovanje: Školski psiholog (trenutno odsutna)
Kontakt: marija.m.micovic@gmail.com

Ime i prezime: Olga Golubović
Radno angažovanje: Školski psiholog
Kontakt: oljagolubovic@gmail.com