Sekcije

Slobodne stvaralačke aktivnosti učenika realizuju se kroz formu organizovanih grupa čiji rad pomažu predmetni nastavnici. Sekcije realizuju programirane sadržaje kroz rad na sastancima. Profesori zaduženi za rad sa sekcijama izradiće operativne planove rada nakon utvrđivanja interesa za rad u sekcijama i zajedničkog predloga sadržaja rada.

U školskoj 2015/16. će raditi sledeće sekcije:

 • matematička sekcija – Velibor Todorović
 • ekološka sekcija – Marijana Spasić
 • multimedija i web dizajn – Jelena Pavlović, Nadica Kušić
 • psihološka radionica – Radmila Temeljković
 • sekcija za nemački jezik – Vesna Milićević
 • sekcija za engleski jezik – Miroslava Odalović
 • sekcija za italijanski jezik – Suzana Popović
 • likovna sekcija – Dalibor Stanković
 • lingvistička – Tatjana Milanović, Ljiljana Jevtić Jovanović, Milica Milovanović
 • hor – Dobrivoje Ročkomanović
 • košarkaška sekcija – Tomislav Tomić
 • odbojkaška sekcija – Vladan Obradović, Vesna Milanović
 • fudbalska sekcija – Vladan Obradović
 • sekcija stonog tenisa – Vladan Obradović
 • rukometna sekcija – Vladan Obradović, Vesna Milanović
 • plivanje – Vesna Milanović
 • streljaštvo – Tomislav Tomić
 • gimnastika – Vladan Obradović
 • šah – Vesna Milanović
 • dramska sekcija – Aleksandra Petrović
 • recitatorska sekcija – Ljiljana Ristić
 • literalna sekcija – Smilja Perunović, Ana Stanković
 • novinarska sekcija – Vidan Maksimović