Srpski jezik i književnost

Ime i prezime: Aleksandra Petrović
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt: alleksandra@ptt.rs

Ime i prezime: Tatjana Milanović
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt:

Ime i prezime: Smilja Perunović
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt:

Ime i prezime: Milica Milovanović
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt: vuckovicm@gmail.com

Ime i prezime: Ana Stanković
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt: ana.stankovic86@yahoo.com

Ime i prezime: Ljiljana Ristić
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt: doda1@ptt.rs

Ime i prezime: Ljiljana Jevtić Jovanović
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt: ljiljanajevticjovanovic@gmail.com

Ime i prezime: Vidan Maksimović
Predmet: Profesor srpskog jezika i književnosti
Kontakt: