Strani jezici

Ime i prezime: Aleksandra Sekulić, predsednik stručnog veća
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt: alex92sekulic@gmail.com

Ime i prezime: Danijela Veljković
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Danijela Jakovljević
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt: danijela.jakovljevic@gmail.com

Ime i prezime: Mikica Vulović
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Marija Milošević
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Miroslava Odalović
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt: miroslavaodalovic@gmail.com

Ime i prezime: Nevena Petrović
Predmet: Profesor engleskog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Vesna Milićević
Predmet: Profesor nemačkog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Margareta Tojić
Predmet: Profesor nemačkog jezika
Kontakt: margaretatojic@hotmail.com

Ime i prezime: Jelena Nešić
Predmet: Profesor nemačkog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Olivera Đorđević
Predmet: Profesor francuskog i latinskog jezika
Kontakt:

Ime i prezime: Milena Radovanović
Predmet: Profesor španskog jezika
Kontakt: