Udžbenici

Na osnovu člana 34. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“ br. 27/2018 od 6.4.2018. godine), na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, Nastavničko veće Gimnazije „Svetozar Marković“ Jagodina, na sednici održanoj dana 13.09. 2019. godine, donelo je

ODLUKU

o izboru udžbenika koji će se koristiti od školske 2019/2020. do 2022/2023. godine

 

 1. U Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Jagodini, u periodu od školske 2019/2020. do 2022/2023. godine, koristiće se udžbenici navedeni u prilogu ove odluke, sa odgovarajućim obrazloženjem, koji čine njen sastavni deo,
 2. Udžbenici iz stava 1. ove odluke izabrani su iz važećeg kataloga odobrenih udžbenika za gimnazije i stručne škole.
 3. Ova odluka biće dostavljena Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a objaviće se i na veb-sajtu škole.

 

O b r a z l o ž e nj e

Članom 34. Zakona o udžbenicima propisano je, između ostalog, da se izbor udžbenika vrši za period od četiri školske godine i da odluku o izboru udžbenika donosi nastavničko veće na obrazložen predlog stručnih veća za oblasti predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu, kao i da Škola iz Kataloga udžbenika bira udžbenik za svaki predmet u svakom razredu, o čemu obaveštava Savet roditelja. Ova odluka počinje da važi od 2019/2020. školske godine i odnosi se na naredne četire godine.

Direktor škole,

Miroslav Veljković

SPISAK UDŽBENIKA

1. Srpski jezik i književniost

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU

2. Istorija

ISTORIJA

Aktiv nastavnog predmeta istorija koristiće udžbenike izdavačke kuće KLET -Freska iz Beograda. Udžbenici ove izdavačke kuće korišćeni su i u prethodnom periodu u sva četiri razreda svih smerova, sem u prvom i drugom razredu smera specijalizovanog IT odeljenja, koji je koristio udžbenik izdavačke kuće Zavod za izdavanje udžbenika Beograd za srednje stručne škole zbog nastavnog plana i programa ovog smera. U izradi udžbenika izdavačke kuće Freske učestvovali su redovni profesori i docenti Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i nastavnici nastavnog predmeta istorija, što daje kompetenciju i stručnost udžbenicima. Svi udžbenici odobreni su od strane Ministarstva prosvete.

 

Autori udžbenika po razredima:

Prvi razred:

 • Istorija sa odabranim istorijskim izvorima za 1. razred gimnazije, Nemanja Vujčić, Freska broj odobrenja ministra: 650-02-242/2019-03

U izradi udžbenika učestvovali su eminentni stručnjaci iz oblasti Starog Istoka, Stare Grčke, Starog Rima, kao i istorije Srednjeg veka, a takođe su prošli i stručnu recenziju. Udžbenik je pisan jasnim i razumnjivim stilom, što daje mogućnost učenicima da lakše savladaju i usvoje gradivo. Svaka nastavna jedinica počinje uvodom, a završava se radnim delom, koji sadrži odlomke iz istorijskih izvora i savremene literature.Takođe udžbenik je opremljen kartama, ilustracijama, pojmovnikom.

Drugi razred:

 1. Radivoj Radić, Jasmina Milanović, Istorija za drugi razred gimnazije opšteg i društveno – jezičkog smera, Beograd 2016. Ministarstvo prosvete odobrilo je udžbenik rešenjem broj 650 -02 -65 /2015 -06 od 1.3.2016. godine.

Udžbenik je urađen prema predviđenom nastavnom planu i programu. U izradi udžbenika učestvovali su eminentni stručnjak iz Srednjeg veka. Svaka nastavna jedinica propraćena je ilustracijama, kartama, kao iodgovarajućim izvorima.

 

 1. Biljana Krstić, Aleksandra Krstić, Istorija za drugi razred gimnazije prirodno- matematičkog smera, Beograd 2013. Ministarstvo prosvete odobrilo je udžbenik rešenjem broj 650 -02 -65 /2012 -06 od 25. 1. 2013. godine.

 

 1. Istorija za četvorogodišnje stručne i umetničke škole, Ivan Becić, 650-02-15/2006-06 od 23.6.2006.
 2. Istorijaza gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Smilja Marjanović Dušanić i Marko Šuica ,650-02-53/2002-03 od 24.9.2002.

 

OBRAZLOŽENJE: Svaka nastavna jedinica propraćena je ilustracijama, kartama, kao i odgovarajućim istorijskim izvorima. Na kraju udžbenika nalazi se hronologija događaja, kao spisak preporučene literature za nastavnike. Svi navedeni sadržaji koncipirani su da učenik ima aktivniji odnos prema nastavi i predviđenom gradivu.

Treći razred:     

 1. Radoš Ljušić, Istorija za treći razred gimnazije opšteg i društveno jezičkog smera, Beograd 2013. Ministarstvo prosvete odobrilo je udžbenik rešenjem broj 650 -02 -405 /2011 -06 od 7. 2. 2013. godine.

 

Udžbenik je urađen prema utvrđenom nastavnom planu i programu i podeljen je na teme. Svaka tema započinje kratim uvodom, a završava se zadatkom koji je posvećen nekom od važnih problema. Nastavne jedinice propraćene su ilustracijama, kartama, pojmovnikom, kao i zadacima i pitanjima za domaći. Na kraju udžbenika nalazi se vremeplom, što omogućava učenicima da sagledaju i naprave paraleru svih događaja koji su obradili. Udžbenik je prošao kroz stručnu recenziju.

 1. Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić, Udžbenik za treći razred prirodno – matematičkog smera i četvrti razred opšteg i društveno – jezičkog smera, Beograd 2013. Ministarstvo prosvete odobrilo je udžbenik rešenjem broj 650 -02 -116 /2012 -06 od 29. 1. 2013. godine.

 

Udžbenik obrađuje događaje od 1878. godine do danas. Što je predviđeno utvrđenim programom i planom. Nastavne jedinice su dopunjene istorijskim izvorim, pitanjima i zadacima, kao i ilustracijama i kartama. Koncepcija nastavnik jedinica omogućuje učenicima aktivno pristupe u obradi i podstiču ih na samostlni rad. Na kraju udžbenika nalazi se hronologija svih događaja. Udžbenik omogućuje da se uspostavi korelacija sa drugim nastavnim predmetima.

Četvrti razred:

Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić, Udžbenik za treći razred prirodno – matematičkog smera i četvrti razred opšteg i društveno – jezičkog smera, Beograd 2013. Ministarstvo prosvete odobrilo je udžbenik rešenjem broj 650 -02 -116 /2012 -06 od 29. 1. 2013. godine.

Udžbenik obrađuje događaje od 1878. godine do danas. Što je predviđeno utvrđenim programom i planom. Nastavne jedinice su dopunjene istorijskim izvorim, pitanjima i zadacima, kao i ilustracijama i kartama. Koncepcija nastavnik jedinica omogućuje učenicima aktivno pristupe u obradi i podstiču ih na samostlni rad. Na kraju udžbenika nalazi se hronologija svih događaja. Udžbenik omogujuje da se uspostavi korelacija sa drugim nastavnim predmetima.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
3. Geografija

GEOGRAFIJA

Prvi razred:

 1. Dejan Šabić, Rajko Galić, Snežana Vujadinović, Geografija za prvi razred gimnazije, Novi logos. Udžbenik je odobren rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-363/2018 -03 od 1.3.2019.
 2. Geografija za prvi razred gimnazije za nereformisana odeljenja, za specijalizovano IT odeljenje i filološki smer- Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić, „KLETT”. Udžbenik je odobren rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-178/2012-06 od 4.02.2013.

Drugi razred:

Geografija 2, udžbenik za drugi razred gimnazije, Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić,  „KLETT”.  Udžbenik je odobren rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-561/2014-06 od 1.10.2014.

Treći razred:

Geografija 3, udžbenik za treći razred gimnazije, Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić,  „KLETT”.  Udžbenik je odobren rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-561/2014-06 od 26.3.2015.

OBRAZLOŽENJE: Savremeni svet karakterišu dinamične društvene promene koje zahtevaju definisanje ciljeva, zadataka i sadržaja geografskog obrazovanja sa ciljem njegove modernizacije i aktuelizacije u skladu sa savremenim potrebama i zahtevima društva. Iz tog razloga smo kao  ovi udžbenici sasvim novim pristupom pokušali da što vernije ukažu na savremene društvene promene u svetu. Takav pristup ima za cilj da vam probudi interesovanje za geografiju kroz uočavanje povezanosti prirodne osnove i društveno-geografske sredine, upoznavanje promena u geografskoj sredini i razvijanje kritičkog mišljenja.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
4. Biologija

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
5. Matematika

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
6. Informatika

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
7. Fizika

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
8. Hemija

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
9. Sociolologija

SOCIOLOGIJA

Sociologija, udžbenik za četvrti razred gimnazije i treći  razred srednjih stručnih škola, Vladimir Vuletić, Klett, Beograd, 2013.god broj odobrenja ministra 650-02-135/2012-06 od 14.09.2012.god.

Ovaj udžbenik korišćen je i u prethodnom periodu i odlično je prihvaćen kod učenika.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
10. Ustav i pravo građana

USTAV I PRAVA GRAĐANA

Ustav i prava građana, udžbenik za četvrti razred gimnazije i čevorogodišnje stručne škole i treći razred trogodišnje stručne škole, Milan Gačanović, „KLETT”. Udžbenik je odobren rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-304/2013-06 od 28.10.2013.

Obrazloženje:

Udžbenik iz predmeta Ustava i prava građana je urađen prema nastavnom planu i programu i učenici ga koriste za polaganje prijemnog ispita.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
11. Filozofija

FILOZOFIJA

Treći razred:

Logika, Gajo Petrović, 2001, JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva odobren rešenjem Ministarstva prosvete 106-413-00512/2002 od 3.10.2002.

Četvrti razred:

 • Filozofija za 4. razred gimnazije i stručnih škola, Mile Savić, Vladimir N. Cvetković, Nenad Cekić, ZUNS, odobrenje ministra: 650-02-31/2001-03 od 03.09.2001.god

Obrazloženje: Udžbenik se ozbiljno i široko bavi pitanjima koja su planirana nastavnim planom i programom propisanom od Ministarstva prosvete. Teme se razmatraju široko , detaljno i pružaju mogućnost profesoru da izabere šta će uzeti kao prioritet u razradi nastavnih jedinica. Grupa autora koja je napisala ovaj udžbenik je ozbiljno shvatila svoj zadatak i napravila izuzetan udžbenik.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
12. Psihologija

PSIHOLOGIJA

Psihologija 2 – za drugi  razred gimnazije i drugi i treći razred srednje stručne škole, područje rada Ekonomija, pravo, administracija, Biljana Milojević Apostolović, Novi logos. Udžbenik je odobren rešenjem Ministarstva prosvete 650-02-521/2011-06 od 26.1.2012.

Obrazloženje: Ovaj udžbenik korišćen je i u prethodnom periodu i odlično je prihvaćen kod učenika.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
13. Strani jezici

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
14. Muzička kultura

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU
15. Likovna kultura

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU

16. Verska nastava

 • Pravoslavni katihizis za I i II razred srednjih škola, Ignatije Midić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.
 • Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednjih škola, Ignatije Midić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU

17. Građansko vaspitanje

 • Građansko vaspitanje, priručnik za nastavnike, grupa autora, MPS

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA U PDF FORMATU