Ana Stanković, nastavnik predmetne nastave srpski jezik i književnost

0

Ana (Stanković) Janjić rođena je 1986. godine u Jagodini. Diplomirala je 2011. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za Srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Doktorske studije iz filologije, smer Nauka o književnosti, upisala je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gde je 2020. odbranila doktorsku tezu pod nazivom „Naratološki i imagološki aspekti predanja“.

Učestvovala je na projektu „Usmeno, obredno, književno“, koji se realizovao 2015. uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i FILUM-a.
Od 2012. radi u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Jagodini. Glavna polja interesovanja su joj narodna književnost, srpska književnost 20. veka, savremene književne teorije.

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR