Ova stranica naše veb prezentacije je zamišljena tako da bude posvećena bivšim učenicima naše škole. Ovde će se objavljivati njihove priče, fotografije, radovi…

Kutak bivših učenika

Priča „Moja ulica“

Povodom velikog jubileja 150 godina jagodinske gimnazije "Svetozar Marković", gospođa Mirjana Antić, bivša učenica naše škole u kojoj je i maturirala 1966. godine, nam...