Nacionalna platforma za prevenciju nasilja u školama „Čuvam te“

0

Pod pokroviteljstvom Vlade Reiublike Srbije i Kabineta predsednice Vlade, marta 2021. godine, počela je sa radom Nacionalna platforma „Čuvam te“ (cuvamte.gov.rs), kao prva nacionalna platforma za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama u Republici Srbiji. Platforma je uspostavljena sa ciljem koordinacije i jačanja intersektorske saradnje nadležnih institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, posebno vršnjačkog nasilja. Istovremeno, platforma je i alat koji institucijama i građanima pomaže u borbi protiv nasilja koje se dešava i prema zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Nacionalna platforma „Čuvam te“ sadrži segmente koji se odnose na informisanje i edukaciju. U okviru segmenta informisanja nalaze se informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora. Na platformi će se kontinuirano objavljivati edukativni materijali iz oblasti prevencije i zaštite od nasilja, koje će pripremati saradnici nadležnih ministarstava. Edukativni sadržaji su namenjeni svim roditeljima, nastavnicima i učenicima. Učenici srednjih škola mogu samostalno da pohađaju obuke, a učenici osnovnoškolskog uzrasta obuke pohađaju uz prethodnu saglasnost roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je kontinuirano učestvovalo u procesu izrade platforme i kreiranju sadržaja platforme – informativnog materijala, obuka za učenike, roditelje i zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Treći deo platforme koji se odnosi na prijavljivanje nasilja je u procesu izrade, pa ćemo vas naknadno informisati o njegovom objavljivanju i puštanju u rad.
U skladu sa navedenim, neophodno je da Nacionalnu platformu „Čuvam te“ i sadržaje koji čine njen deo (informisanje i edukaciju) koristite kao jedan od resursa/alata prilikom izrade godišnjih programa zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programa sprečavanja diskriminacije.

Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Sl. Glasnik RS“, br. 46/2019 i 104/2020) propisane su mere i aktivnosti kojima se u ustanovi stvara sigurno i podsticajno okruženje, neguje atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije.

S tim u vezi, očekujemo da informišete zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, roditelje i učenike o radu i mogućnostima Nacionalne platforme „Čuvam te“ putem uspostavljenih kanala komunikacije odmah po dobijanju dopisa (sastanci tela: nastavničko veće, savet roditelja, roditeljski sastanak, učenički parlament, vršnjački tim, komunikacija putem vajber grupe, elektronske pošte, sajta škole, putem platforme koja se koristi u cilju realizacije onlajn nastave i drugo). Osim obuka za zaposlene, roditelje i učenike, na platformi se nalaze i edukativni materijali za rad sa učenicima i roditeljima.

Prema poslednjim izveštajima, obuke postavljene na platformi je za mesec dana završilo 3508 nastavnika osnovnih i srednjih škola, 250 roditelja i 450 učenika.
Zajedničkim delovanjem, posvećeno i kontinuirano radimo na stvaranju bezbednog i podsticajnog okruženja za rast i razvoj svakog pojedinca unutar školske zajednice.

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR