Administrativno osoblje

Ime i prezime: Desanka Alempijević
Radno angažovanje: Sekretar škole
Kontakt: 035/222-404

Ime i prezime: Ljiljana Bjelobaba
Radno angažovanje: Šef računovodstva
Kontakt: 035/245-404

Ime i prezime: Danijela Jakovljević
Radno angažovanje: Finansijsko računovodstveni radnik
Kontakt: 035/245-404

Ime i prezime: Jasmina Stošić
Radno angažovanje: Administrativni radnik
Kontakt: 035/245-404