Смерови

  1. Математички смер – уведен 6. јула 1990. године званично; постоје два одељења
  2. Језички смер – уведен 6. Јула 1990. године званично; постоје два (три само 2011 генерација) одељења
  3. Филолошки смер – уведен школске 2007/2008 године; постоје једно одељење
  4. Информатички смер – уведен школско 2008/2009 године; постоје једно одељење
  5. Спорски смер – уведен школске 2011/2012 године; постоје једно (само 2012 генерација)/два одељења