Наставно особље

Професори енглеског језика

Професори српског језика

Профосори француског језика

  • Мирјана Стајић-Стренка, контакт: astrenka57@gmail.com
  • Душица Славић, контакт: duska_78@yahoo.com
  • Мирослава Јанићијевић, контакт:

Професори француског и латинског језика

Професор италијанског језика

  • Сузана Поповић, контакт:

Професор латинског језика

Професор шпанског језика

Професори немачког језика

Професори математика

Професори информатике

  • Драган Спасић (одсуство), контакт: jagimnazijalac@yahoo.com
  • Горан Ристић, контакт: doda1@ptt.rs
  • Јелена Павловић, контакт: djudju84@gmail.com
  • Зоран Ковачевић, контакт:
  • Ивана Милосављевић, контакт:

Проф. информатике и математике

Професори физике

Професори хемије

Професори биологије

Професори географије

Професори историје

Професори филозофије и логике

Професори физичког васпитања

Професор музичке културе

Професор ликовне културе

Професори веронауке

Професори грађанског васпитања

Професор психологије и грађанског васпитања

Професор устава и права грађана

Професор социологије