Наставно особље

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА >> преузми

Професори српског језика

 • Александра Петровић
 • Смиља Перуновић
 • Милица Миловановић
 • Ана Јањић
 • Љиљана Ристић
 • Љиљана Јевтић-Јовановић
 • Видан Максимовић
 • Ана Јовановић
 • Ана Тошанић

Професори енглеског језика

 • Александра Секулић
 • Данијела Вељковић
 • Марија Мишић
 • Мирослава Одаловић
 • Невена Петровић
 • Јована Величковић
 • Марија Радовановић

Профeсори француског језика

 • Мирослава Јанићијевић
 • Душица Славић
 • Силва Шљивић
 • Андријана Николић

Професори латинског језика

 • Душица Славић
 • Силва Шљивић
 • Андријана Николић

Професори немачког језика

 • Маргарета Тојић
 • Јелена Јовановић Марковић
 • Јелена Нешић
 • Марко Младеновић

Професори математика

 • Велибор Тодоровић
 • Јелена Петровић
 • Наташа Несторовић
 • Дарија Сојевић-Тодоровић
 • Ивана Јовановић
 • Данијела Јовановић
 • Марија Милосављевић
 • Јована Миладиновић

Професори информатике и информатичке групе предмета

 • Горан Ристић
 • Јелена Павловић
 • Зоран Ковачевић
 • Надица Андрејевић
 • Ивана Јовановић
 • Никола Николић
 • Ивана Пашић

Професори физике

 • Славица Тодоровић
 • Саша Симић
 • Андријана Ђомлија
 • Весна Тодоровић

Професори хемије

 • Душица Ивановић
 • Ана Илић-Пантић
 • Љиљана Милошевић-Вукосављевић
 • Биљана Стојановић

Професори биологије

 • Данијела Васић
 • Гордана Антић
 • Јелена Станковић
 • Милка Драгојевић

Професори географије

 • Јасна Николић
 • Предраг Алексић

Професори историје

 • Драгомир Андрејевић
 • Ана Станковић
 • Небојша Милосављевић
 • Звездана Петровић

Професори филозофије и логике

 • Драгослав Стевановић
 • Данијела Андријевић

Професор психологије

 • Марко Радивојевић

Професор социологије

 • Марија Станојевић

Професори физичког васпитања

 • Весна Милановић
 • Владан Обрадовић
 • Марко Милановић

Професор музичке културе

 • Добривоје Рочкомановић

Професор ликовне културе

 • Далибор Станковић

Професори веронауке

 • Угљеша Урошевић

Професори грађанског васпитања

 • Марко Радивојевић
 • Љиљана Ристић
 • Гордана Антић
 • Небојша Милосављевић
 • Никола Милановић
 • Владан Обрадовић
 • Звездана Петровић

Основи геополитике

 • Предраг Алексић
 • Данијела Андријевић
 • Никола Милановић

Религије и цивилизације

 • Данијела Андријевић
 • Никола Милановић
 • Марија Станојевић

Појединац, група и друштво

 • Никола Милановић
 • Звездана Петровић

Језик, медији и кулзура

 • Ана Јањић
 • Марија Мишић
 • Андријана Николић
 • Невена Петровић
 • Душица Славић
 • Ана Тошанић

Уметност и дизајн

 • Далибор Станковић
 • Ана Тошанић

Образовање за одрживи развој

 • Ана Илић-Пантић

Примењене науке

 • Андријана Ђомлија
 • Саша Симић
 • Биљана Стојановић
 • Славица Тодоровић

Примењене науке 1

 • Ана Илић-Пантић
 • Јелена Станковић
 • Биљана Стојановић

Примењене науке 2

 • Весна Тодоровић
 • Славица Тодоровић

Здравље и спорт

 • Милош Живановић

Професор шпанског језика

 • Јелена Данковић