Наставно особље

Професори енглеског језика

Професори српског језика

Профосори француског језика

 • Мирјана Стајић-Стренка, контакт: astrenka57@gmail.com
 • Душица Славић, контакт: duska_78@yahoo.com
 • Мирослава Јанићијевић, контакт:

Професори француског и латинског језика

Професор италијанског језика

 • Сузана Поповић, контакт:

Професор латинског језика

Професор шпанског језика

Професори немачког језика

Професори математика

Професори информатике

 • Драган Спасић (одсуство), контакт: jagimnazijalac@yahoo.com
 • Горан Ристић, контакт: doda1@ptt.rs
 • Јелена Павловић, контакт: djudju84@gmail.com
 • Зоран Ковачевић, контакт:
 • Ивана Милосављевић, контакт:

Проф. информатике и математике

Професори физике

Професори хемије

Професори биологије

Професори географије

Професори историје

Професори филозофије и логике

Професори физичког васпитања

Професор музичке културе

Професор ликовне културе

Професори веронауке

 • Угљеша Урошевић, контакт: u.urosevic@yahoo.com
 • Немања Стефановић, контакт:

Професори грађанског васпитања

Професор психологије и грађанског васпитања

Професор устава и права грађана

Професор социологије