Школски одбор

Чланови школског одбора Гимназије “Светозар Марковић“ су:

  1. Др Дарко Милетић – представник Града (председник Школског одбора)
  2. Бојана Антонијевић – представник Града
  3. Никола Јовановић – представник Града
  4. Радмила Темељковић, наставник психологије – представник запослених
  5. Јасна Николић, наставник географије – представник запослених
  6. Велибор Тодоровић, наставник математике – представник запослених
  7. Оливера Маровић – представник родитеља (заменик председника Школског одбора)
  8. Добрица Милановић – представник родитеља
  9. Јовица Милановић – представник родитеља