Школски одбор

Чланови школског одбора Гимназије “Светозар Марковић“ су:

  1. Др Дарко Милетић – представник Града
  2. Др Војо Гобељић – представник Града
  3. Ана Лазаревић – представник Града
  4. Драгослав Стевановић, наставник филозофије и логике – представник запослених
  5. Добривоје Рочкомановић, наставник музичке културе – представник запослених
  6. Александра Петровић, наставник српског језика и књижевности – представник запослених
  7. Љиљана Вукићевић – представник родитеља
  8. Мирјана Ристић – представник родитеља
  9. Бата Коновалов – представник родитеља