Историјат

5-1Прва средња школа у Јагодини под називом „Гимназијска реалка” почела је са радом 26. новембра 1869. За прве наставнике у Јагодинској реалки постављени су: Михајло Марковић, суплент, који је предавао српску граматику, земљопис, рачуницу и немачки језик, учитељ Павле Милетић који је предавао црквену историју и учитељ Ђура Јакшић који је предавао цртање и краснопис. Школа је започела рад у новоподигнутој школској згради, опремљеној за тадашње услове веома лепим школским намештајем.

На молбу грађана Јагодине, 1873. године, министар просвете Стојан Новаковић дозволио је отварање трећег разреда. Примљен је још један наставник. Промењено је име школе у „полугимназију”. Две године касније, Јагодинска полугимназија мења име у „Нижу гимназију”. Почетком школске 1879/80. уписан је и IV разред у коме су била 4 ученика. За време обележавања стогодишњице Кочине крајне, 1888. године, ученици јагодинске ниже гимназије ступили су у штрајк због искључења једног њиховог друга из школе. То је био први штрајк ученика ове школе. Трајао је два дана и завршио се кажњавањем великог броја ученика.

Године 1898. донета је одлука о укидању јагодинске гимназије, а већ почетком школске 1898/99. године у Јагодини је отворена приватна гимназија. У њој су предавали хонорарно углавном наставници у пензији и наставници Мушке учитељске школе из Јагодине која је почела са радом 1898. године. Указом од 31. јула 1902. године поново је у Јагодини отворена државна четвороразредна Гимназија. Указом Краља Петра Првог од 31. јула 1908. године одобрено је Михаилу Јевтићу да може о свом трошку отворити четвороразредну женску гимназију у Јагодини.

За време Првог светског рата (1914-1918.) Гимназија у Јагодини није радила. Већина њених наставника били су војни обвезници и активно су учествовали у одбрани земље. Животе за одбрану Србије у овом рату дали су Сретен Николић, директор, и Јован Ивковић, професор.

Почела јGimnazija stara slikaе са радом 1919. године. Од 1932–1951. године  радила је у  новој згради (данас ОШ „17. октобар“) а после тога је пресељена у зграду у којој је и данас. Од 1941–1944. године школа је радила са прекидима. На свечаној седници  Наставничког савета од 19. септембра 1946. године донета је одлука да Гимназија добије име „Светозар Марковић“ које и данас носи.

Наставничко веће је 1961. године донело је одлуку  да школа слави Дан школе 26. марта јер су тог дана 1875. године донети посмртни остаци Светозара Марковића из Трста у Јагодину.

Усмерено образовање је уведено 1977. године  и тада је дошло до образовања нових струка и занимања. 06. јула 1990. године поново је установљена  Гимназија са друштвено-језичким и природно-математичким смером. 2008/2009 школске године гимназија добија новину: информатички смер, а 2011/2012 школске године уводи спортски смер.