Савет родитеља

Чланови Савета родитеља Гимназије

 “ Светозар Марковић “ у Јагодини у 2015/2016  школској

години

I-1 Радуновић Љиљана

I-2 Павловић Сузана

I-3 Љубанић Ведрана

I-4 Црнковић Весна

I-5 Станковић Драгана

I-6 Милошевић Димитријевић Слађана

I-7  Милојевић Јанићијевић Виолета

 

II-1  Џелатовић Ружица,  (Радивојевић Милан)

II-2 Тасић Жарко

II-3 Антић Јасмина

II-4 Милојковић Данијела

II-5 Милутиновић Александра

II-6 Вулић Иса

II-7 Јокић Катарина

 

III-1 Жакнић Жикица

III-2 Томић Слободан

III-3 Васиљевић Моника

III-4 Нићифоровић Милован

III-5 Јовановић Јовица

III-6 Ђорђевић Мирослав

III-7 Милошевић Добрица

 

IV-1 Стевановић Александра

IV-2  Јоксић Љиљана

IV-3 Милановић Добрица

IV-4 Стојановић Верољуб

IV-5  Ђорђевић Даринка

IV-6  Миленковић Горан

IV-7  Станковић Миодраг

IV-8  Ђокић Дејан