Савет родитеља

Чланови Савета родитеља

Гимназије “Светозар Марковић“ у Јагодини

школска 2023/2024.

Одељење Име и презиме:
1-1 Јелена Јездимировић
1-2 Дејан Павловић
1-3 Анита Костов
1-4 Јасмина Миловановић
1-5 Наташа Крстић
1-6 Ивана Пешић
1-7 Снежана Самарџић
2-1 Јасна Бошковић-Пешић
2-2 Дејан Младеновић
2-3 Виолета Димитријевић
2-4 Марија Шаров
2-5 Сандра Дончић
2-6 Срђан Павић
2-7 Александар Илић
3-1 Милан Лукић
3-2 Ивана Петровић
3-3 Новица Савић
3-4 Срђан Филиповић
3-5 Невена Љубисављевић
3-6 Саша Пантелић
3-7 Сања Димитријевић
4-1 Биљана Рајковић
4-2 Марија Јелић
4-3 Светозар Дамљановић
4-4 Марија Живановић
4-5 Тања Крстић
4-6 Сузана Лубура