Сарадници у настави

Име и презиме: Милка Дрча
Радно ангажовање: Школски педагог
Контакт: milkadrca59@gmail.com

Име и презиме: Марија Мићовић
Радно ангажовање: Школски психолог (тренутно одсутна)
Контакт: marija.m.micovic@gmail.com

Име и презиме: Олга Голубовић
Радно ангажовање: Школски психолог
Контакт: oljagolubovic@gmail.com