Уџбеници

1. Српски језик и књижевниост

Завод за уџбенике

 • Читанка за I разред средње школе, ауторки Босиљке Милић и Љиљане Николић
 • Читанка за II разред средње школе, ауторки Босиљке Милић и Љиљане Николић
 • Читанка за III разред средње школе, ауторки Босиљке Милић и Љиљане Николић
 • Читанка за IV разред средње школе, ауторки Босиљке Милић и Љиљане Николић
 • Граматика српског језика за гимназије и средње школе, аутора Љубомира Поповића и Живојина Станојевића

Kлет

 • Читанка за I разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића
 • Граматика за I разред гимназије и средњих стручних школа, ауторке Весне Ломпар
 • Читанка за II разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Миодрага Павловића
 • Граматика за II разред гимназије и средњих стручних школа, ауторки Александре Антић и Весне Ломпар
 • Читанка за III разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Љиљане Бајић, Зоне Мркаљ и Миодрага Павловића
 • Граматика за III разред гимназије и средњих стручних школа, ауторки Александре Антић и Весне Ломпар
 • Читанка за IV разред гимназија и средњих стручних школа, аутора Љиљане Бајић, Зоне Мркаљ и Миодрага Павловића
 • Граматика за IV разред гимназије и средњих стручних школа, ауторки Александре Антић и Весне Ломпар

 

2. Историја

 • Историја за I разред, Д. Лопандић, В. Петровић, Ивана Петровић, Логос
 • Историја за II разред гимназије – друштвено језички и општи смер, Срђан Пириватрић, Клет
 • Историја за II разред гимназије -природно математички смер, Биљана и Александар Крстић, Фреска
 • Историја за III разред гимназије – друштвено-језички и општи смер, Радош Љушић, Фреска
 • Историја за III разред природно-математички смер и IV разред општи и друштвено-језички смер, Радош Љушић, Љубодраг Димић, Фреска

 

3. Географија

 • Географија за 1. разред гимназије, Београд, В. Ковачевић и Б. Младеновић Кљајић, Клет
 • Географија за 2. разред гимназије, Београд, В. Ковачевић и Б. Младеновић Кљајић, Клет
 • Географија за 3. разред гимназије, Београд, В. Ковачевић и Б. Младеновић Кљајић, Клет

 

4. Биологија

 • Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе, Београд, група аутора, ЗУНС
 • Биологија за 2.разред природно – математичког, Београд, Б.Петров, М.Калезић и други, ЗУНС
 • Биологија за 2. разред гимназије друштвено – језичког смера, Београд Б. Петров и други, ЗУНС
 • Биологија за 2. разред гимназије општег смера, Београд, Б.Петров и други, ЗУНС
 • Биологија за 3. разред гимназије општег смера, Београд, Г.Цвијић и други, ЗУНС
 • Биологија за 3. разред гимназије природно-математичког смера, Београд, Р. Коњевић, Г.Цвијић и други, ЗУНС
 • Биологија за 3. разред гимназије друштвено-језичког смера, Београд Б.Петров, М.Калезић, ЗУНС
 • Биологија за 4. разред гимназије, Београд Д. Цветковић, А. Кораћ и други, ЗУНС

 

5. Математика

Природно-математички, општи и информатички смер:

 • Математика збирка задатака и тестова за I (II, III или IV) разред гимназија и техничких школа.
  -Аутори: Ж. Ивановић, С. Огњановић
  Издавач: Круг, Београд
 •  Збирка решених задатака из математике I (II, III или IV)
  -Аутор: Вене Т. Богославов
  Издавач: Завод за уџбенике, Београд

Филолошки, друштвено језички смер:

 • Збирка решених задатака из математике I (II, III или IV)
  -Аутор: Вене Т. Богославов
  Издавач: Завод за уџбенике, Београд

 

6. Информатика

I разред :

 • Информатика, уџбеник за први  разред гимназије,  аутор: Филип Марић, издавач: „KLETT”
 • Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе,  аутор: Никола Клем, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

II разред :

 • Рачунарство и информатика,  аутор: Никола Клем, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
 • Информатика за други разред гимназије,  аутори: Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин, издавач: „KLETT”

III разред :

 • Рачунарство и информатика 3, за трећи разред гимназије, аутор: Милан Чабаркапа, издавач: „КРУГ”
 • Рачунарство и информатика за трећи  разред гимназије, аутори: Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

IV разред :

 • Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије, аутори: Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић, издавач: JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

7. Физика

 • Физика за 1. разред гимназије, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика за 2. разред гимназије друштвено – језичког и општег смера, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика за 2. разред гимназије природно – математичког смера, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика за 3. разред гимназије друштвено – језичког смера, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика за 3. разред гимназије општег и природно – математичког смера, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика за 4. разред гимназије друштвено – језичког и општег смера, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика за 4. разред гимназије природно – математичког смера, Београд, аутор: Милан Распоповић, ЗУНС
 • Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије, Наташа Чалуковић
 • Приручник из физике за 1, 2. и 4. раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију, Наташа Чалуковић, КРУГ
 • Приручник из физике за 3. раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за гимназију, Наташа Каделбург, КРУГ

 

8. Хемија

I разред  – друштвено-језички смер

Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и  четворогодишње стручне школе решење бр. 610-04-51/119 од 11.4.1995.

Аутори: Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Момчило      Јоветић

I   разред- природно-математички смер

Општа хемија 1 уџбеник за први разред среднње школе за гимназије општег и природно-математичког смера, Нови Логос 2013. решење бр. 650-02-291/2012-06 од 22.4.2013.

Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред, за гимназију природно-математичког смера , медицинскуи пољопривредну школу решење бр. 650-404/87 од 30.6.1987 ЗУНС

Аутори: Татјана Недељковић, збирка Милена Шурјановић, Радивој Николајевић

II разред –друштвено-језички смер

Органска хемија за гимназију друштвено-језичког-смера решење бр.601-04-185/91 од 20.6.1991.ЗУНС

Аутори: В. Павловић и Р. Марковић

II разред- природно-математички смер

Неорганска хемијаза други разред гимназије општег и природно- математичког смера ЗУНС 2011. 2011, решење бр. 650-02-00113/2011-06 од 22.2.2011.

Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред, за гимназију природно-математичког смера , медицинскуи пољопривредну школу решење бр. 650-404/87 од 30.6.1987 ЗУНС

Аутори: Снежана Рајић, збирка Милена Шурјановић, Радивој Николајевић

III разред- природно-математички смер

Органска хемија 3. уџбеник за трећи разред средње школе за гимназије општег и природно-математичког смера , Нови Логос 2015. решење бр.650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.

Збирка задатака из хемије за 3. и 4. разред гимназије ЗУНС,  решење бр.650-02-00036/93-02 ЗУНС Београд,  16.7.1993.

Аутори: Татјана Недељковић, збирка Јанош Чанади, Велимир Попсавин

IV  разред- природно-математички смер

Хемија за 4. разред гимназије, решење бр. 650-02-00034/93-03 од 16.7.1993. ЗУНС

Збирка задатака из хемије за 3. и 4. разред гимназије ЗУНС, решење бр.650-02-00036/93-02 ЗУНС Београд,  16.7.1993.

Аутори: Јулијана Петровић, збирка Јанош Чанади, Велимир Попсавин

 

9. Социолологија

 • Социологија за III средњих стручних школа и IV разред гимназије, Клет

 

10. Устав и право грађана

 • Устав и права грађана 4, Ц. Лилић, С. Булајић

 

11. Филозофија

 • Филозофија за 4.разред средњих школа, аутори: ЗУНС, М. Савић, В. Цветковић, Н. Цекић, издавач: ЗУНС

 

12. Психологија

 • Психологија, Биљана Милојевић-Апостоловић, Логос

 

13. Енглески језик

Природно – математички, друштвено – језички и општи смер:

 • I разред: Solutions 2nd edition Pre-Intermediate, Eнглески језик за 1. разред средње школе, Tim Falla, Paul A Davies, OUP, Логос
 • II разред: Solutions 2nd edition Intermediate, Eнглески језик за 2./3. разред средње школе, Tim Falla, Paul A Davies, OUP, Логос
 • III разред: Solutions 2nd edition Intermadiate/Upper Intermadiate, Eнглески језик за 3. разред средње школе, Tim Falla, Paul A Davies, OUP, Логос
 • IV разред : Solutions 2nd edition Upper Intermediate , Eнглески језик за 3./4. разред средње школе, Tim Falla, Paul A Davies, OUP, Логос

Смер за обдарене ученике у филолошкој гимназији за смер живи језици:

 • I разред: English in Mind 3, Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter- Lewis Jones, Дата Статус Београд
 • II разред: English in Mind 4, Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter- Lewis Jones, Дата Статус Београд
 • III разред: Solutions 2nd edition Upper Intermediate , Eнглески језик за 3./4. разред средње школе, Tim Falla, Paul A Davies, OUP, Логос
 • IV разред: Solutions 2nd edition Advanced, Eнглески језик за 4. разред средње школе, Tim Falla, Paul A Davies, OUP, Логос

 

14. Француски језик

 • I разред: Version originale rouge,Monique Denyer,Agustin Garmendia,Marie Laure Lion Olivieri,Klett
 • II разред: Version originale bleu,Monique Denyer,Agustin Garmendia,Marie Laure Lions Oliveri,Corinne Royer,Klett
 • III разред: Version originale vert,Monique Denyer,Christian Olliver,Émilie Perrichon,Klett
 • IV разред: Version originale violet,Fabrice Varthélémy,Christine Kleszewski,Émilie Perrichon,Sylvie Wuattier,Klett

НАПОМЕНА: Ученици којима предаје професор Мира Стренка користе следеће уџбенике:

 • I разред: „TAXI“ 1, Guy Capelle, Robert Menand, HACHETTE DATASTATUS
 • II разред: „TAXI“ 1, Robert Menand, „TAXI“ 2, Robert Menand
 • III разред и IV разред: „TAXI“ 3, Robert Menand, Аnne-Marie Johnson

 

15. Шпански језиk

 • Филолошко одељење (прва и друга година учења)  GENTE A1+A2, Barcelona Difusion.
 • Филолошко одељење (трећа година учења)  GENTE B1, Barcelona, Difusion (група аутора)
 • III и IV разред ( сви смерови)  Club Prisma A2-B1 , Madrid, Edinumen (група аутора)

 

16. Немачки језик

Природно – математички, друштвено – језички и општи смер:

 • I разред – Prima 5, група аутора, Datastatus
 • II разред- Direkt 2, група аутора, Klett
 • III разред- Ausblick 1, група аутора, Hueber
 • IV разред- Ausblick 1, група аутора, Hueber

Смер за обдарене ученике у филолошкој гимназији за смер живи језици:

 • I разред- Prima 5, група аутора, Datastatus
 • II разред- Ausblick 1, група аутора, Hueber
 • III разред-Ausblick 1, група аутора, Hueber
 • IV разред- Ausblick 2, група аутора, Hueber

 

17. Латински језик

 • I разред: Латински језик за I разред гимназије, друго издање 2005, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, Завод за уџбенике и наставна средства
 • II разред: Латински језик за II разред гимназије, друго издање 2007, Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић, Завод за уџбенике и наставна средства

 

18. Музичка култура

 • Музичка уметност за гимназије ( од I до IV разреда): Сава Маринковић

 

19. Ликовна култура

 • Ликовна култура : Б. Гостовић, В. Галовић

 

20. Верска настава

 • Православни катихизис за I и II разред средњих школа, Игнатије Мидић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003.
 • Православни катихизис за III и IV разред средњих школа, Игнатије Мидић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

21. Грађанско васпитање

 • Грађанско васпитање, приручник за наставнике, група аутора, МПС