Општа документа

Наставни план за гимназије – сви смерови
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за гимназије (Друштвено језички смер, Општи смер, Природно-математички смер)
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за смер – Обдарени ученици у филолошкој гимназији – живи језици – енглески језик
Преузми документ


Правилник о наставном плану и програму за смер – Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
Преузми документ


Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми документ


Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
Преузми документ


Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
Преузми документ


Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи
Преузми документ


Правилник о евиденцији у средњој школи
Преузми документ


Правилник о упису ученика у средњу школу
Преузми документ


Приручник за самовредновање и вредновање рада школе
Преузми документ


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину
Преузми документ