Пројекти

Дана 20.11.2023.год. почела је реализација Erazmus+ KA122-SCH projekata “CODE (Contemporary, Outstanding, Digital, Effective)”. Пројекат ће трајати 14 месеци, до 19.01.2025. године.
Пројекат ће реализовати 5 наставника различитих предмета (представник стручног већа математике, представник стручног већа рачунарства и информатике, представник стручног већа природних наука, представник стручног већа друштвених наука и представник стручног већа страних језика) и један представник руководства школе, који ће током пројекта отићи у школу у Пољској да посматрају своје колеге на радном месту како би од њих научили како да на што ефикаснији начин користе информационе технологије у раду са ученицима, као и нове, модерније приступе настави које ће касније поделити са својим колегама у циљу модернизовања наставе у нашој школи.
Овим пројектом, разменом искустава и примерима добре праксе, наставници ће моћи да унапреде постојеће приступе у подучавању и мотивишу наставни колектив да више и на различите начине примењују ИКТ у настави, да наставу учине занимљивијом и у складу са захтевима и реформама образовања за 21.век.