Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2022. ГОДИНА

На порталу јавних набавки, објављен је јавни позив Гимназије ,,Светозар Марковић“ у Јагодини, за подношење понуда за екскурзије ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда, који траје до 29.12.2022.године.

Линк за преузимање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2021. ГОДИНА

План јавних набавки за 2021. годину

Преузми План (XLS  JPG PDF)


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Јавну набавку мале вредности – радови на  капиталном одржавању зграде Гимназије „Светозар Марковић“ у Јагодини, ЈН-НР-18/2019

  • Позив за подношење понуда (ДОЦ ПДФ)
  • Конкурсна документација (ДОЦ ПДФ)

 

Јавна набавка ДОБРА – електрична струја – шифра из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија – ЈНМВ број 17/2019

  • Позив за подношење понуда (ДОЦ ПДФ)
  • Конкурсна документација (ДОЦ ПДФ)

Јавна набавка ДОБРА – електрична струја – шифра из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија – ЈНМВ број 2/2019


ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018. ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Јавна набавка ДОБРА – електрична струја – шифра из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија – ЈНМВ број 2/2018