Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Јавна набавка ДОБРА – електрична струја – шифра из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија – ЈНМВ број 2/2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018. ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Јавна набавка ДОБРА – електрична струја – шифра из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија – ЈНМВ број 2/2018