Српски језик и књижевност

Име и презиме: Александра Петровић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт: alleksandra@ptt.rs

Име и презиме: Татјана Милановић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт:

Име и презиме: Смиља Перуновић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт:

Име и презиме: Милица Милoвановић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт: vuckovicm@gmail.com

Име и презиме: Ана Станковић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт: ana.stankovic86@yahoo.com

Име и презиме: Љиљана Ристић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт: doda1@ptt.rs

Име и презиме: Љиљана Јевтић Јовановић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт: ljiljanajevticjovanovic@gmail.com

Име и презиме: Видан Максимовић
Предмет: Професор српског језика и књижевности
Контакт: