Javne nabavke

JAVNE NABAVKE – 2019. GODINA

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Javna nabavka DOBRA – električna struja – šifra iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija – JNMV broj 17/2019

    • Poziv za podnošenje ponuda (DOC PDF)
    • Konkursna dokumentacija (DOC PDF)

Javna nabavka DOBRA – električna struja – šifra iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija – JNMV broj 2/2019

JAVNE NABAVKE – 2018. GODINA

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Javna nabavka DOBRA – električna struja – šifra iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija – JNMV broj 2/2018