Одељења I године

Одељење I/1

Разредни старешина:
Вељковић Данијела
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Укупно  20  13  7  0  0

 

Одељење I/2

Разредни старешина:
Петровић Невена
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1. +
2. +
3. +
4. +
5. +
6.  +
7.  +
8.  +
9.  +
10.  +
11.  +
12.  +
13.  +
14.  +
15.  +
16.  +
17.  +
18.  +
19.  +
20.  +
21.  +
22.  +
23.  +
24.  +
25.  +
26.  +
27.  +
28.  +
29.  +
30.  +
31.  +
32.  +
33.  +
34.  +
35.  +
Укупно  35 35  0 0  0

 

Одељење I/3

Разредни старешина:
Перуновић Смиља
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1.  +
2.  +
3.  +
4. +
5.  +
6.  +
7.  +
8.  +
9. +
10. +
11.  +
12.  +
13.  +
14.  +
15.  +
16.  +
17.  +
18.  +
19.  +
20.  +
21.  +
22. +
23. +
24.  +
25.  +
26.  +
27.  +
28.  +
29.  +
30.  +
31.  +
32.  +
33. +
Укупно 33 0  33  0  0

 

Одељење I/4

Разредни старешина:
Ристић Љиљана
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1. +
2.  +
3.  +
4.  +
5.  +
6.  +
7.  +
8.  +
9.  +
10.  +
11.  +
12.  +
13.  +
14.  +
15.  +
16. +
17.  +
18. +
19.  +
20.  +
21. +
22.  +
23.  +
24.  +
25.  +
Укупно  25 25 0 0  0

 

Одељење I/5

Разредни старешина:
Николић Јасна
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1. +
2.  +
3.  +
4.  +
5. +
6.  +
7.  +
8.  +
9.  +
10. +
11.  +
12. +
13. +
14. +
15.  +
16. +
17.  +
18.  +
19.  +
20. +
21.  +
22. +
23.  +
24.  +
25.  +
26.  +
27. +
28.  +
29.  +
30. +
31. +
Укупно 31 31  0  0  0

 

Одељење I/6

Разредни старешина:
Ивановић Душица
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1.  +
2.  +
3.  +
4.  +
5.  +
6.  +
7.  +
8. +
9.  +
10.  +
11. +
12.  +
13.  +
14.  +
15.  +
16.  +
17.  +
18.  +
19.  +
20.  +
21.  +
22. +
23.  +
24.  +
25.  +
26.  +
Укупно 26  0 26 0  0

 

Одељење I/7

Разредни старешина:
Обрадовић Владан
Eнглески Немачки Француски Шпански Италијански
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Укупно 31  0  0

 

РАЗРЕД ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ УКУПНО
Одељење I/1
Одељење I/2
Одељење I/3
Одељење I/4
Одељење I/5
Одељење I/6
Одељење I/7
УКУПНО СВА ОДЕЉЕЊА