Распоред часова II година


II/1

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески/ српски језик Биологија Немачки/ енглески језик Физака Историја
2. Енглески/ српски језик Биологија Немачки/ енглески језик Физака Историја
3. Српски/ енглески језик Географија Енглески/ францус. језик Шпански језик Немачки/ енглески језик
4. Српски/ енглески језик Географија Енглески/ францус. језик Шпански језик Енглески/ францус. језик
5. Математика Књижевност Латински Ликовна култура Музичка култура
6. Математика Књижевност Хемија Књижевност Латински
7. Физичко васпитање  Физичко васпитање


II/2

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физичко васпитање Физика Немачки језик Физичко васпитање Хемија
2. Хемија Географија Немачки језик Физика Историја
3. Математика  Биологија Географија Биологија Музичка култура
4. Математика  Енглески језик Латински језик Ликовна култура Психологија
5. Историја  Енглески језик Латински језик Српски језик Српски језик
6. Енглески језик Српски језик Математика Психологија Српски језик
7.


II/3

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Географија Математика Енглески језик Хемија
2. Математика Енглески језик Географија Биологија Хемија
3. Историја Српски језик Францус./ немачки језик Ликовна култура Историја
4. Српски језик Физичко васпитање Францус./ немачки језик Физичко васпитање Музичка култура
5. Српски језик Биологија Латински језик Српски језик Енглески језик
6.  Психологија Физика Латински језик Физика Психологија
7.


II/4

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Физика  Географија Ликовна култура Математика
2.  Математика  Физика Немачки језик Енглески језик Математика
3. Српски језик  Немачки језик Математика Историја Географија
4. Српски језик Енглески језик Музичка култура Психологија  Физика
5.  Хемија Физичко васпитање Биологија Физичко васпитање Биологија
6.  Хемија Историја Психологија Српски језик
7.


II/5

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Биологија Хемија Математика Музичка култура Историја
2. Географија  Немачки језик Математика  Српски језик Биологија
3. Математика  Енглески језик Немачки језик  Српски језик  Математика
4. Историја Српски језик Физичко васпитање Хемија Математика
5. Физичко васпитање Ликовна култура Физика Физика Психологија
6. Психологија  Физика  Географија Енглески језик
7.


II/6

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Енглески језик Математика Физика Математика
2. Биологија Физика Математика Физичко васпитање Математика
3. Физичко васпитање Ликовна култура Музичка култура  Српски језик Енглески језик
4. Географија Историја Биологија Историја  Физика
5. Српски језик Психологија Психологија  Географија Францус. језик
6. Српски језик Хемија Хемија Францус. језик
7.


II/7

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Физичко васпитање Музичка култура  Српски језик Латински језик
2. Математика  Српски језик Физика Српски језик Психологија
3. Географија Српски језик Немачки/ франц. језик Енглески језик Математика
4. Физичко васпитање Биологија Немачки/ франц. језик  Географија Математика
5. Психологија Енглески језик Историја Биологија Хемија
6. Латински језик Ликовна култура Историја Физика Хемија
7.