Распоред часова I година


I/1

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески/ француски језик Историја  Српски/енглески језик Физика Енглески/ француски језик
2. Енглески/ француски језик  Историја Српски/енглески језик Физика Немачки/енглески језик
3. Немачки/енглески језик Музичка култура Енглески/српски језик Географија Математика
4. Немачки/енглески језик Хемија Енглески/српски језик Хемија Књижевност
5. Латински језик  Математика Књижевност Географија Физичко васпитање
6. Латински језик  Математика Књижевност Ликовна култура
7. Физичко васпитање


I/2

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Историја  Музичка култура Физичко васпитање Енглески језик
2. Српски језик Биологија Историја Географија Латински језик
3. Латински језик   Математика Физика Математика Немачки језик
4. Немачки језик   Математика Енглески језик Математика Ликовна култура
5. Физика Физичко васпитање Српски језик Информатика Биологија
6. Географија Хемија Хемија Информатика Српски језик
7.

БиологијаI/3

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Немачки/франц. језик Физичко васпитање Физика Математика Ликовна култура
2. Енглески језик Хемија Историја Математика Немачки/франц. језик
3. Информатика Српски језик Српски језик Физичко васпитање Биологија
4. Информатика Биологија Српски језик Физика Математика
5. Географија Историја Латински језик Енглески језик Математика
6. Српски језик Музичка култура Латински језик Хемија Географија
7.


I/4

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Немачки/франц. језик Математика Историја Хемија Математика
2. Физика Математика Музичка култура Хемија Немачки/франц. језик
3. Енглески језик Географија Географија Латински језик Ликовна култура
4. Српски језик Физичко васпитање Енглески језик Физичко васпитање Биологија
5. Српски језик Физика Српски језик Математика Информатика
6. Латински језик Биологија Српски језик Историја Информатика
7.


I/5

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Ликовна култура Математика Биологија Српски језик Немачки/франц. језик
2. Немачки/франц. језик  Математика Енглески језик Српски језик Енглески језик
3. Биологија Хемија Историја Историја Информатика
4. Физичко васпитање Хемија Физичко васпитање Латински језик Информатика
5. Латински језик  Географија Физика Математика Географија
6. Српски језик Српски језик Музичка култура Физика Математика
7.


I/6

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физика Хемија Физичко васпитање Математика Физичко васпитање
2. Ликовна култура Латински језик Физика Математика Српски језик
3. Немачки језик Математика Енглески језик Историја Српски језик
4. Биологија Математика Биологија Историја Немачки језик
5. Информатика Српски језик Музичка култура Латински језик Хемија
6. Информатика  Српски језик Географија Енглески језик Географија
7.


I/7

Ред.
број
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Историја Латински језик Физика Математика Немачки/франц. језик
2. Немачки/франц. језик Музичка култура Географија Математика Физичко васпитање
3. Физика Математика Српски језик Информатика Географија
4. Ликовна култура Математика Српски језик Информатика Биологија
5. Енглески језик Хемија Биологија Хемија Српски језик
6. Енглески језик Физичко васпитање Историја Латински језик Српски језик
7.