Savet roditelja

Članovi Saveta roditelja Gimnazije

 “ Svetozar Marković “ u Jagodini u 2015/2016  školskoj

godini

I-1 Radunović Ljiljana

I-2 Pavlović Suzana

I-3 Ljubanić Vedrana

I-4 Crnković Vesna

I-5 Stanković Dragana

I-6 Milošević Dimitrijević Slađana

I-7  Milojević Janićijević Violeta

 

II-1  Dželatović Ružica,  (Radivojević Milan)

II-2 Tasić Žarko

II-3 Antić Jasmina

II-4 Milojković Danijela

II-5 Milutinović Aleksandra

II-6 Vulić Isa

II-7 Jokić Katarina

 

III-1 Žaknić Žikica

III-2 Tomić Slobodan

III-3 Vasiljević Monika

III-4 Nićiforović Milovan

III-5 Jovanović Jovica

III-6 Đorđević Miroslav

III-7 Milošević Dobrica

 

IV-1 Stevanović Aleksandra

IV-2  Joksić Ljiljana

IV-3 Milanović Dobrica

IV-4 Stojanović Veroljub

IV-5  Đorđević Darinka

IV-6  Milenković Goran

IV-7  Stanković Miodrag

IV-8  Đokić Dejan