Ova stranica naše veb prezentacije je zamišljena tako da bude posvećena bivšim učenicima naše škole. Ovde će se objavljivati njihove priče, fotografije, radovi…

Kutak bivših učenika

Priča „Moja ulica“