Još jedna tura plastičnih čepova poslata iz gimnazije

0

Poslednje nastavne sedmice prošle školske 2016/2017. godine, iz naše škole je put Zrenjanina po drugi put poslat paket od dva džambo džaka puna plastičnih čepova. Radi se o nastavku učešća Jagodinske gimnazije u velikom humanitarnom pokretu „Čep za hendikep“, te je tako u petak posle podne poslato ukupno 20 kilograma čepova. Ove čepove naši učenici i zaposleni vredno prikupljaju tokom cele godine, dok se plastične flaše prikupljaju i šalju na reciklažu. Naša gimnazija je pohvaljena i ovog puta od strane saradnika iz organizacije „Čep za hednikep“ za prikupljeni materijal koji se dalje prodaje radi reciklaže, dok se dobijeni novac koristi za kupovinu kolica i ortopedskih pomagala deci kojima su ova pomagala potrebna za što lakši život i rad.

I u ovoj školskoj godini akcija se nastavlja istim intenzitetom, a u planu je i eventualno proširenje akcije prikupljanjem još nekog manjeg otpada koji u ogromnoj meri zagađuje životnu okolinu, kakve su npr. baterije.

U nadi da ćemo u sve većoj meri oplemenjivati prostor oko nas i naše duše, time što ćemo raditi na reciklaži otpada i kroz to pomagati potrebitima, svima koji se trude u ovoj akciji srdačno se zahvaljujemo i pozivamo da sa još većim žarom nastavimo dalje.

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR