Obaveštenje za učenike i nastavnike o evidentiranju neprimerenog ponašanja učenika na on-lajn platformama

0

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je dopis svim školama vezano za neprimereno ponašanja učenika na onlajn platformama. Potrebno je da se nastavnici i učenici upoznaju sa sledećim:

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici će obratiti posebnu pažnju na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

Škola je u obavezi da obavesti roditelje učenika da obrate pažnju na sadržaje koje učenici postavljaju tokom procesa onlajn učenja, te da ih informiše da će neprimereno ponašanje učenika uticati na  ocenu iz vladanja na kraju školske godine.

Učenici se još jednom podsećaju na pravila ponašanja na onlajn platformama za učenje, svako neprimereno ponašanje biće evidentirano, informisaće se roditelji, a neprimereni sadržaj biće uklonjen sa platformi koje se koriste u radu.

Ukoliko škola bude imala saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i pored informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju u obavezi je da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvesti nadležnu Školsku upravu.

Podsećamo na neka od osnovnih pravila ponašanja na elektronskim platformama:

  1. Platforma se koristi samo u svrhu obrazovanja: za preuzimanje nastavnih sadržaja i slanje domaćih zadataka
  2. Na platformi se ne postavljaju neprimereni sadržaji
  3. Platforma služi samo za komunikaciju između nastavnika i učenika
  4. Zabranjeno je postavljanje ličnih podataka i podataka drugih osoba
  5. Pažljivo pratiti dobijena uputstva
  6. Zloupotreba platforma kažnjiva je u skladu sa Zakonom.

Više o digitalnom nasilju možete pročitati ovde http://gimnazijajagodina.edu.rs/digitalno-nasilje-clanak/ .

Pedagoško-psihološka služba

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR