Потребна документа за упис у први разред за школску 2019/20. годину

0

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЈАГОДИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ОБАВИЋЕ СЕ

Први уписни круг – 8. И 9. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ ОД 08:00 ДО 15:00 САТИ.

Други уписни круг – 11. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ ОД 08:00 ДО 15:00 САТИ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

– ПРИЈАВА ЗА УПИС (ДОБИЈА СЕ У ШКОЛИ)

– УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

– OРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ,OДНОСНО  ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

– ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ (САМО ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ РАЧУНАРСКИ СМЕР)

– ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

ВАЖНО – НАПОМЕНА ЗА ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је  у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедило да се документи попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18).

Сагласно наведеном, родитељи више нису у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.

Ово послове ће обаваљати именовано лице из школе у којој се врши упис детета.

 

Шифре за упис у Гимназију „Светозар Марковић“
1. Гимназија Светозар Марковић
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1,
Тел: 035245416
gimjag@open.telekom.rs
Гимназија

  1. Природно – математички смер 60 /0/ 4 год. – шифра: PMJAGA4R04S
  2. Друштвено – језички смер 60 /0/ 4 год. – шифра: PMJA GA 4R01S
  3. Општи тип 30 /0/ 4 год. – шифра: PMJAGA4R03S
  4. Обдарени ученици у филолошкој гимназији – енглески језик 24 /0/ 4 год. – шифра: PMJAGA4R10S
  5. Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20/0/4 – шифра: PMJAGA4R31S

Овде такође можете преузети:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС УПИС У II, III И IV РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Упис ученика у II, III И IV разред гимназије Светозар Марковић у Јагодини, обавиће се у четвртак 29.08.2019. године од 09:00 – 13:00 сати.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Обавештавају се ученици гимназије ,, светозар марковић,, у јагодини да школска 2019/2020. година почиње 02.09.2019. године и да настава за:

  • први и трећи разред почиње у 07:30 часова, а за
  • други и четврти разред почиње у 13:45 часова

 

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here