У организацији Центра за самостални живот ООСИ, одржано предавање за ученике наше школе

0

У Гимназији „ Светозар Марковић“ и  у организацији Центра за самостални живот ООСИ,  23. маја 2019 године одржано предавање за ученике наше школе.

Тема „Једнаки и Равноправни“, у реализацији  тренера Димитрија Глигоријевића, имала  је за циљ   упознавање младих са проблемима са којима се сусрећу особе са инвалидитетом –  отежано кретање и приступ одређеним институцијама и објектима, проблеми приликом запошљавања, неразумевање околине за потребе лица са инвалидитетом и генерална  дискриминација.

Тема је привукла велику  пажњу наших ученика па је на крају предложена сарадња како би се јачала свест младих и превазишла недовољна упућености о потребама, могућностима, начинима пружања помоћи људима са инвалидитетом.

Овом предавању поред ученика друге године, присуствовали су и чланови Центра за замостални живот:  председница удружења Невена Томић,  Слободан Миљковић и персонални асистент Драган Анђелковић.

НЕМА КОМЕНТАРА

ПОСТАВИ ОДГОВОР