Припремни часови – материјал

Драги наши будући ђаци,

На овој страници можете погледати и скинути предавања са часова припремне наставе који су намењени спремању ученика за полагање пријемних испита за смерове који су заступљени у нашој школи.

Припремна настава за надарене ученике у Рачунарској гимназији – рачунарски смер

Припремна настава за упис у школску 2017/18. годину

  1. час – Апсолутна вредност броја
  2. час – Степеновање и кореновање
  3. час – Квадрат бинома, разлика квадрата и једначине
  4. час – Проценти; Задња цифра броја
  5. час – Линеарна функција; Комбинаторика
  6. час – Питагорина теорема
  7. час – Ротација